Nye regler for reise med hund og katt fra 01.01.2012

OBS! Egne regler gjelder ved reise fra Sverige- se oppdaterte regler under nyheter.

Den største forandringen for de som kommer fra EU/EØS eller listeførte tredjeland vil være at kravet om blodprøve faller bort og at dyret nå kan innføres til Norge allerede 21 dager etter vaksinering.

passDyret skal fortsatt være chipmerket, rabiesvaksinert og ha gyldig reisepass som må kunne forevises Tollvesenet ved kontroll. Det er fortsatt krav om at dyret skal behandles mot revens lille bendelorm. Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Hvis hunden er behandlet tidligere enn 24 timer før innførsel og hunden har oppholdt seg i skog og mark der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne behandlingen kan eier utføre selv. Katter behøver ikke denne behandlingen.

 

De nye reglene, slik du finner dem på matilsynets sider, er:

Ved innførsel av kjæledyr fra listeførte tredjeland skal dyret ved grensepassering undersøkes av Mattilsynet. Dyreeier skal varsle det lokale Mattilsynet minimum 48 timer i forveien om tid og sted for ankomst.

De grunnleggende kravene for dokumentasjon, pass og grensekontroll endres ikke.

Informasjon om navnet til dyrets eier, dyrets ID-merking, rabiesvaksinasjon og behandling mot bendelorm skal være dokumentert i et veterinærsertifikat som skal undertegnes av offentlig veterinær i avsenderlandet eller et EU-godkjent pass.

ID-merking: Kun mikrochip er gyldig for dyr som er merket etter den 3. juli 2011. Hvis dyret er merket tidligere, er også lesbar tatovering ok.

Dyret skal være vaksinert mot rabies iht. vaksineprodusentens anbefaling (vanligvis tidligst når det er tre måneder gammelt) og kan innføres 21 dager etter vaksineringen. Merk at kravet om rabiesvaksinering også skal gjelde ved innførsel fra rabiesfrie stater (som Storbritannia og Irland), men ikke fra Sverige.

Hunden skal være behandlet mot bendelorm - Echinococcus multilocularis med godkjent preparat (for eksempel praziquantel eller epsiprantel). Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Hvis hunden er behandlet tidligere enn 24 timer før innførsel og hunden har oppholdt seg i skog og mark der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne behandlingen kan eier utføre selv.Katter behøver ikke denne bendelormbehandlingen.

 Det vil ikke være tillatt å innføre mer enn til sammen fem dyr per innførsel dersom man vil benytte seg av de mulighetene for forenklet kontroll som forskrift for ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr åpner for. Denne regelendringen kan bli fastsatt før 31.12.2011. Det er ingen endring i kravene til import av uvaksinerte katter og hunder under 3 måneder.

 

 Du kan lese mer om de nye reglene for innførsel her

dogtraveler